01 / pictures-fRa-film » fraarchive74

Tvättid 19 noll noll

enda bilden som finns från filmen. filmen har sedan länge varit försvunnen. finns ej i arkivet. ingen vet…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: