story / tyngdlösa

Handlingen i filmen kommer att kretsa runt temat som bestämdes den 5 september. Vi har enats om “sista tiden före världens undergång och vad människor i Sverige sysslar med under denna tid”.

Totalt 18 filmare slöt upp bakom projektet, vilket gör 18 stycken delhandlingar ( där varje filmare ger sin bild av olika människoöden under denna sista tid ) som sedan ska vävas samman till en övergripande handling. Något att se fram emot…

Som en profetia kom terrorattacken mot USA den 11 september. Nog för att några av oss tappade farten lite när det hände, men som de filmskapare vi är, anser vi att den “sanna, stora konsten” speglas av sin samtid. Eller tvärtom, beroende på hur man vill tolka det hela!

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: