sammanställningen

Lite tankar från oss som sammanställt filmen.

Då uppdraget från början var klart uttalat, så lät det inte som några problem skulle uppstå. Fast vem har gått in i någon filmproduktion utan att problem uppstått?

Det enda frågetecknet från början var väl tidsaspekten. Då alla som skulle bidra med filmer till ( det som vi från början kallade “Collagefilmen” ) hade två månader på sig, fick vi inom fRa-film endast en månad på oss. Orsaken till detta var möjligheten att ha en färdig produktion klar till Göteborgs filmfestival. Och då det fanns möjlighet att skicka in en arbetskopia före den 1:a december, ansåg vi inte det skulle bli några större problem att färdigställa filmen före den 18 januari, som var senaste datumet för inskick av film till festivalen.

Allt detta hade väl varit under kontroll om alla bidragsgivare hade hållit sig till deadline för inskick, som vi satte till den 1:a november. Men som ni alla nog anat, så sprack det rejält på den fronten. Det som också försvårade arbetet var de bidrag som inte höll sig inom den angivna längden. Två bidrag hade en längd på 10 respektive 13 minuter!!! Gissa vilka som fick i uppdrag att redigera ner dessa till överenskommen längd? Detta får inte uppfattas som gnäll från vår sida, vi vill bara redogöra för de eventuella svårigheter som dyker upp när man genomför ett projekt av denna storlek.

För att kunna sy ihop det hela på ett utifrån temat acceptabelt sätt, var det en stor fördel om vi såg alla bidragen innan vi filmade vår story, det vi på forumet har kallat “wrapparounden”. Som det nu blev saknades fyra, fem filmer då vi helgen den 17 november filmade vår del. Vi var därför tvungna att skriva om manus, så att även dessa osedda bidrag skulle kunna fungera i “wrapparounden”. Ett vågspel kan tyckas, men det var enda sättet, då vi endast hade en helg på oss för vår inspelning.

Ett annat problem vi upptäckte under planeringen av wrapparounden var misstaget att inte precisera orsaken till jordens undergång. Vi har nu några bidrag som preciserar själva orsaken samt en hel del som bara nämner att jorden går under. Detta kräver en grundstory där bidragen med olika förklaringarna till undergången kan fungera logiskt!

Alla dessa ändringar och improvisationer har vi inte sett som något hinder under arbetet med denna produktion. Tvärtom! Det är denna utmaning som gör det hela intressant.

Ett mål med wrapparounden har varit att inte göra något som drar uppmärksamheten ifrån de olika bidragen, utan mer ligger som en subtil logisk grund där de olika bidragen kan presenteras på ett hyffsat logiskt sätt.

Musiken!?

När det gäller musiksättningen så ställdes Conny Olivetti inför en del oväntade problem. Conny hade redan från början lagt upp en strategi som vi båda var överens om var en förutsättning för att det hela skulle fungera. Conny drog upp följande regler.

1. Titta på varje bidrag så fort de kom till oss. Titta endast en gång. Göra sig en snabb uppfattning om vad som behövs.

2. Arbeta snabbt och hålla sig till den första idén som dök upp vid första titten. Detta ska inte förväxlas med slarv, utan mer ses som en strävan att hålla sig till den första idén, som oftast innehåller något spontant och intressant som annars kan gå förlorat, då man i sin strävan efter ett perfekt resultat, riskerar att överarbeta det hela.

3. Vara lyhörd för varje bidrags särart. Inte låta musiken ta överhand, utan mer understryka stämningar och handlingen. Connys musik är väl nästan känd för att dra uppmärksamheten ifrån bilden, istället för tvärtom, i alla fall i våra egna produktioner!

🙂

4. Acceptera att en del bidrag kanske inte behöver någon musik.

Dessa fyra riktlinjer har fungerat över förväntan. Det som istället dök upp som oväntat problem, var en del produktioners låga ljudnivåer. Med andra ord, en del ljudspår låg för lågt, så Conny var tvungen att frilägga ljudspåret och normalisera ljudnivån, för att det hela skulle fungera med musiksättningen samt helheten. Inget större problem att göra detta, men det har tagit tid. Och tidsfaktorn har ju redan från början varit något vi arbetat emot…på gott och ont!

Ett annat problem, eller vad vi nu ska kalla det, dök upp i slutändan av projektet. Trots att vi tillsammans dragit upp riktlinjer för projektet, där vi bestämt tema, maxlängd på bidragen, titel på filmen samt att det är en film och ingen samlingskassett vi gör, så är vi oense om en del av detta. Det får väl ses som en bieffekt av en beslutsprocess där vi varit otydliga mot varandra, vad vi egentligen menar med det vi bestämmer. Detta är nu inget stort problem, men vi inom fRa-film tycker det är synd att vi som grupp inte kan stå enade utåt sett, med vår gemensamma produktion.

Men som helhet har det hela fungerat. Som ni kan se på aktivitetsloggen så har bidragen musiksatts efter punkt två. Något som också var en förutsättning för att hinna med allt. Problemet i nuläget är att hitta en balans mellan de olika bidragen. Vi är ju ett antal filmare, där bredden spänner mellan etablerade långfilmsregissörer till glada amatörer. Vilket också har varit ett av syftet med Henrik Möllers originalidé, att blanda alla dessa olika kvalitéer. Resultatet? Förhoppningsvis en rykande sjudande soppa av kompromisslös film, när den är som bäst!

Tänkt och tyckt, 01 12 31 Leif Franzén/fRa-film

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: