fRa-films syn på tyngdlösa

Då det samlas synpunkter om det färdiga resultatet på annan sida här på siten för Tyngdlösa-filmen, så vill vi, som sammanställt filmen, ge våra synpunkt på det hela nu när allt är färdigt!

Nu när filmen är klar så kan vi berätta lite om en del andra idéer som förekom innan vi fastnade för den nu färdiga versionen. I ett inledningsskede så var det tänkt att allt skulle fokuseras runt en direktsändning från diverse kamerateam som var utspridda över landet för att rapportera om stämningen bland människor inför den stora katastrofen. Denna idé övergavs då antalet filmare ökade. Tanken med denna idé var från början att växla mellan de olika bidragen, en minut från varje för att sedan börja om med det första bidraget och fortsätta med andra minutblocket, osv…men detta hade aldrig fungerat och vi är glada att idén skippades. Detta var också orsaken till vår reaktion då det annonserades att det skulle komma med filmare som gjorde animerad film. Då hade vår idé med direktsändning inte fungerat alls!

Det diskuterades också i forumet på Nollbudgetsiten om filmen skulle växelklippas, grötas ihop till ett collagegytter, eller om det skulle tonas upp o ner mellan varje bidrag…trots många åsikter om både det ena och det andra, så togs inget direkt beslut om just detta…det var väl mer som så att vi fick fria händer. Idén med ett riktigt collage hade fungerat om det varit 5 – 7 filmbidrag, men med ett antal på 20 bidrag, så hade ett collage varit totalt omöjligt, det hade bara blivit en obegriplig fRa-film av det hela.

Just detta att vi inte kom överens om hur det hela skulle sammanställas, kanske var ett misstag, då det under arbetet med filmen förekommit olika diskussioner om filmen skulle räknas som en film, eller en samling kortfilmer. Vår uppfattning är dock att vi var överens om att göra en film, och ingen samlingskassett…men vi tror att just detta faktum att vi inte tillräckligt diskuterade detta, har gjort att vi har olika syn på vad slutprodukten är för något.

Väl medveten om att de som vill kommer se filmen som en kortfilmssamling, vill vi bara konstatera att en sammanslagning av de olika bidragen till ett fragmentariskt gytter av 18 olika historier, inte hade fungerat! Det hade för tittaren blivit förvirrat och svårt att hänga med i de olika historierna. Vi anser också att det hade inte varit rätt mot de filmare som byggt upp sina filmer med en fungerande dramaturgi enligt klassiskt snitt. Mycket hade gått förlorat och många hade nog känt att de arbetat med sin film i onödan. Hade vi valt denna linje så borde detta ha klargjorts i inledningsskedet av planeringsarbetet. Det vill säga, alla skulle vara medvetna om att deras alster skulle klippas och mixas enligt vårt huvud! Vilket säkert hade lett till att de olika bidragen hade gjorts på ett annorlunda sätt.

Som det blev nu så lyckades vi ju inte ens vara överens om orsaken till den stora katastrofen! 🙂

Låt oss bara repetera vad målet var med wrapparounden…detta bestämdes tidigt i arbetet med produktionen, då vi såg vidden av det hela.

Ett mål med wrapparounden har varit att inte göra något som drar uppmärksamheten ifrån de olika bidragen, utan mer ligger som en subtil logisk grund där de olika bidragen kan presenteras på ett hyffsat logiskt sätt.

Och detta har vi lyckats med, anser vi. Det handlar om respekt för de enskilda filmarnas bidrag, lyfta fram varje enskilt bidrag i en fungerande helhet.

Att sedan en filmare inte kan acceptera de spelreglerna vi alla kommit överens om, och driver ett korståg mot filmens namn, är något vi bara kan beklaga. Ett mer vuxet beteende hade varit önskvärt!

Så utifrån allt detta kanske vi ska vara glada att det blev en film trots allt detta. Vi kan nog inte komma ifrån att varje filmare kommer se på sammanställningen med olika förväntningar, det är ju trots allt 18 mycket envisa egocentriska filmkonstnärer som har samlats för o göra något gemensamt!

Leif Franzén sammanställare av OVBT, 2002, 9 februari.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: